دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

معرفی آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه: نسرین هداوند

کارشناسی ارشد شیمی دریا

سابقه کار 3 سال

آزمایشگاه مجهز به ابزار و مواد آزمایشگاهی در بخش های شیمی، فیزیک، زیست و زمین شناسی بر مبنای کتاب های درسی دانش آموزان است. همچنین آزمایشگاه از تجهیزات رسانه ای ، رایانه، ویدئوپروژکشن و سیستم صوتی برخوردار است.

ابزار و  وسایل و مواد موجود در آزمایشگاه شامل:

در بخش زیست شناسی:

میکروسکوپ های نوری، لوپ و لوازم جانبی

انواع مولاژ و پوستر

در بخش شیمی:

مدل گوی و میله مربوط به  ساختار مولکولی 

هیتر ، چراغ الکلی و چراغ بونزن

بالن حجمی و بالن تقطیر، ارلن مایر، بشر، استوانه مدرج، بورت و پیپت

قیف بوخنر،

دکانتور، انواع گیره و پایه، همزن و اسپاتول و شیشه ساعت

مواد شیمیایی مورد نیاز بر مبنای کتاب علوم آزمایشگاهی و کتاب های درسی

در بخش فیزیک:

مولد واندوگراف، الکتروسکوپ، 

مولد جریان الکتریسیته،آمپرمتر،ولت متر، رئوستا

انواع آهنربا، ابزار نوری، 


در بخش زمین شناسی:

نقشه و مدل کره زمین

مدل زمین، ماه، خورشید

مجموعه کانی ها 

فعالیت ها:

برگزاری جلسات درس آزمایشگاه

برگزاری سالانه آیین روز آزمایشگاه

برگزاری کلاس های مرتبط از جمله نانو فناوری 

برگزاری کلاس درس و آزمایشگاه بطور همزمان در فضای آزمایشگاه

انجام فعالیت های پژوهشی و  پاسخگویی به سوالات دانش آموزان

برگزای ایتاپ دانش آموزی