دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

فضای آموزشگاه

دفتر مدیریت

باشگاه انجمن های علمی

راهروی مدرسه

کلاس درس